Сертификат ISO 27001 на Крестън БулМар Сертификат ISO 9001 на Крестън БулМар
Kreston BulMar

Финансов одит от Kreston BulMar

ние предлагаме финансов одит на най-високо ниво

Одит > Библиотека

Основни начала на финансовата наука

Задачи по счетоводствоФинансовата наука

В този раздел публикуваме обработена версия на книгата "Основи на финансовата наука", издание от 1926 год., отпечатано в печатница ”Радикал” през 1926 год.

Автор на изданието Петко Стоянов – професор в Софийския университет

Предговор от автора

Като изнасям напечатан систематическия курс на Финансовата наука, необходимо е да се отговоря, че той е съкратено изложение на преподаваната материя в Държавния университет. Затова е и наречен „Основни начала". Само в областта на приходните данъци, които се практикуват у нас от Освобождението до 1921 г. и които от 1925 г. отново са главните данъци на държавата, са засегнати повече подробности. По същия начин е постъпено и в изложението на подоходния данък, около същността и подробностите на който у нас толкова много сега се спори.

Целта на курса е била да се даде кратко, но систематично въвеждане в изучаването на Финансовата наука, като затова се е взи¬мало на помощ и състоянието на Финансовото право в най-последно време. Сега обаче то тъкмо е в постоянно и най-голямо движение; промените в него са чести и обикновено съществени. Затова не навсякъде в курса е могло да се вземе предвид всичко из тая област.

Отделите за бюджета и публичния кредит са поправено и допълнено издание на излезлите през 1920 г. тия два отдела в самостоятелен кратък курс. Допълненията, които са направени сега, засягат главно бюджетната автономия на държавните предприятия, поли¬тическите дългове на държавите и книжните пари.

Като се знаят условията за печатане у нас, лесно могат да се обяснят многото печатни грешки. За тях моля извинение.

София, 2 Май 1926 г.
П. Стоянов

 

Препоръчваме ви